เชิญประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2559

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก / ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก / ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน คลิ๊ก / ดาวน์โหลดตัวอย่างโปสเตอร์ คลิ๊ก.
More

กำหนดการอบรมสานฝัน….ปั้นบาริสต้า ครั้งที่ 2

กำหนดการอบรมสานฝัน....ปั้นบาริสต้า ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ อาคารหอประชุม? ห้อง 215? และห้องปฏิบัติการเครื่องดื่ม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) (more…)
More

โครงการสัมมนาวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7

โครงการสัมมนาวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7
? โครงการสัมมนาวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๗ ??การออกแบบและเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ในงานคหกรรมศาสตร์??ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ วิทยาเขตบางเขน ?วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ?ณ ห้องทองเอก อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์.
More

ประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ภาคพื้นเอเชีย ปี2015

ประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ภาคพื้นเอเชีย ปี2015
? THE 18th ARAHE BIENNIAL INTERNATIONAL CONGRESS 2015 Technology and Living Literacy: A Pathway to Achieve Health and Well-being 3-7 August 2015 - Hong Kong - The Hong Kong Institute of Education PROGRAM & REGISTRATION (INTERNATIONAL) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม?คลิ๊ก?
More