skip to Main Content
การประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมฯครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

    วันนี้ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)  กรรมการสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ณ ที่ทำการสมาคมฯ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการพิจารณาวาระสำคัญหลายวาระ โดยเฉพาะวาระการเตรียมงานประชุมสัมมนาคหกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมารวยการ์เดนท์
     การพิจารณาและปรับกำหนดการในการสัมมนา การกำหนดพิธีกรของงาน วิทยากรมนการบรรยาย วิทยากรนำการเสวนา วิทยากรร่วมเสวนา และเพิ่มเติมการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายในวันแรกของการสัมมนานี้ด้วย

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

 

Back To Top
×Close search
Search